Kvalitāte

SIA ”NISSI” ir saņēmis pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecību (A 022317).

Mūsu prasības par piegādājamās preces kvalitāti ir ļoti stingras, tāpēc katrs piegādātājs ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas personisku atbildību par piegādājamās produkcijas kvalitāti.

SIA ”NISSI” arī sadarbojas ar uzņēmumiem, kuri saņēmuši „zaļo karotīti” vai arī saņems to pavisam drīz.

Mūsu uzņēmumam pieder autotransports, kas aprīkots ar dzesēšanas iekārtām, lai Latvijas mainīgie laika apstākļi neietekmētu preces kvalitāti.