Darbinieku apmācības

Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas veicināšanai

SIA „NISSI” 2011.gada 31.janvārī  noslēdza līgumu Nr. 31.01.11/AP-3-19  ar biedrību Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija par līdzdalību  projekta „Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas veicināšanai” īstenošanā, balstoties uz  Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) 2010.gada 29.decembrī noslēgto līgumu Nr.L-APA-10-0029 ar VA Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par projekta „Pārtikas nozarē nodarbināto apmācības – konkurētspējas veicināšanai” Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/010 īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Projekta mērķis – Latvijas pārtikas nozarē nodarbināto apmācības konkurētspējas veicināšanai. Veicināt profesionālās kapacitātes celšanu, nodrošinot mūsdienīgu, augoša darba tirgus prasībām atbilstošu zināšanu, kvalifikācijas un prasmju apgūšanu caur pārtikas nozarei specifiskām un inženierzinātnes un tehnoloģijas apmācībām.
Projekta ietvaros uzņēmums plāno veikt darbinieku apmācības ar mērķi paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un veicināt viņu konkurētspēju darba tirgū.

NISSI ESF